Środki ue

„ALBERT” ALBERT STANISŁAWSKI

realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich  „Wzrost konkurencyjności firmy „Albert” Albert Stanisławski poprzez stworzenie Innowacyjnego Centrum Rehabilitacyjnego w Starym Mieście.”

 

Celem projektu jest rozwój i wzmocnienie konkurencyjności firmy poprzez inwestycję w budowę Innowacyjnego Centrum Rehabilitacyjnego w Starym Mieście, zakup środków trwałych oraz wdrożenie innowacyjnych rozwiązań produktowych, procesowych i nie technologicznych w okresie realizacji projektu.

Planowane efekty: wzrost zatrudnienia–3 etaty, zakup wartości niematerialnych i prawnych – 1 szt., zakup środków trwałych – 9 szt., wprowadzenie innowacji produktowej– 7 szt., wprowadzenie innowacji procesowych – 6 szt., wprowadzenie innowacji nietechnologicznych – 1 szt.

 

Wartość projektu: 2 467 618,02 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 933 574,53 PLN