Cennik usług all medica

 • Konsultacja fizjoterapeutyczna: 70 zł
 • Suche igłowanie : 50 zł
 • Akupunktura: 50 zł
 • Kinesiotaping: 40 zł
 • Indywidualna terapia (smart tools, terapia manualna, terapia FDM, wybrane techniki osteopatyczne, kinesiotaping): 100 zł
 • Ćwiczenia indywidualne/instruktaż: 50 zł
 • Alter G: 50 zł
 • TR-therapy hipertermia tkankowa: 60 zł
 • Terapia SIS pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości: 60 zł
 • Fala uderzeniowa : 50 zł
 • Pole magnetyczne: 12 zł
 • Huber 360 platforma statyczno- dynamiczna: 80 zł
 • Neuroforma : 50 zł
 • Bimeo Pro- trening k. górnych : 40 zł
 • Laser punktowy: 12 zł
 • Ultradźwięki: 12 zł
 • Lampa Solux: 12 zł
 • Elektroterapia (2-polowa interferencja, 4-polowa interferencja, diadynamik, prądy Faradaya, prąd galwaniczny, stymulacja spastyczna wg Hufschmidta, stymulacja spastyczna wg Jantza, tens): 12 zł
 • Hydromasaż k. górnych : 20 zł
 • Hydromasaż k. dolnych z odcinkiem lędźwiowym: 30 zł
 • Kąpiel perełkowa: 35 zł
 • Masaż podwodny całościowy: 30 zł
 • Masaż perełkowy: 25 zł
 • Chromoterapia: 22 zł
 • Aromaterapia: 22 zł
 • Krioterapia miejscowa: 12 zł
 • Masaż tkanek głębokich : 80 zł
 • Masaż klasyczny: 80 zł
 • Masaż k. górna: 30 zł
 • Masaż k. dolna: 40 zł
 • Masaż limfatyczny: 50 zł